ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್ ಇ-ಪಾಸ್ ಉಳಿತಾಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

ಇಸ್ತಾನ್ಬುಲ್ ಇ-ಪಾಸ್ ಉತ್ತಮ ಉಳಿತಾಯದೊಂದಿಗೆ ಇಸ್ತಾನ್ಬುಲ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಬಳಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಪಾವತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇಸ್ತಾನ್‌ಬುಲ್ ಇ-ಪಾಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಉಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ನಾವು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಸಿದ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳ ಗೇಟ್ ಬೆಲೆಗಳಿಂದ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಾವು ಮರುಪಾವತಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಸೀಮಿತ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ

ಇಸ್ತಾನ್‌ಬುಲ್ ಇ-ಪಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಇಸ್ತಾನ್‌ಬುಲ್ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಲು ಪಾವತಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಖಾತರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ನೀವು ದಣಿದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಮೊದಲು ಯೋಜಿಸಿದಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೀವು ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಆಕರ್ಷಣೆಯ ತೆರೆದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀವು ಸೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೀವು ಕೇವಲ 2 ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ.

ನಮ್ಮ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ನೀವು ಬಳಸಿದ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಬಳಸಲು ಪಾವತಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯ ನಂತರ 10 ವ್ಯವಹಾರ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಾವು ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ತೇವೆ.

ದಯವಿಟ್ಟು ಮರೆಯದಿರಿ, ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಕನಿಷ್ಠ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು.

ಯಾವುದೇ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ

ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್ ಇ-ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ದಂಡವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಖರೀದಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರ 2 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬಳಸದ ಪಾಸ್ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೀತಿ. ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದರೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಯ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಿಂತ ಕನಿಷ್ಠ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು.