ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್ ಇ-ಪಾಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್

ನಿಮ್ಮ ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್ ಇ-ಪಾಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಎಲ್ಲಾ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಪುಸ್ತಕ, ಸುರಂಗಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ನಗರ ನಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು...

ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಗೂಗಲ್ ಆಟ